Novas recentes

Luís Porteiro Garea. Verbas d'un loitador

O 15 de setembro de 1915, o profesor da cátedra de Dereito civil Luís Porteiro Garea pronunciou no Paraninfo da Universidade a primeira clase en galego da que se ten constancia, A transformación do Dereito civil pola Gran Guerra. Na Biblioteca Concepción Arenal e na Facultade de Dereito quixeron homenaxear a figura universitaria de Porteiro, fundador da Irmandade da Fala de Santiago de Compostela, neste ano en que se conmemora o seu centenario.

Na Biblioteca Concepción Arenal está aberta ata o día 11 de novembro unha exposición, «Verbas d'un loitador»,  sobre a traxectoria académica e universitaria de Porteiro, comisariada por Fran Méndez, director da Biblioteca, Alba Nogueira, profesora de Dereito, e Anxo Doval, responsable da documentación. Na súa inauguración o pasado 27 de outubro interveu, logo das diversas autoridades académicas e políticas, o catedrático emérito da USC José Antonio Gómez Segade, quen pronunciou un emotivo discurso nunha sala ateigada de público entre o que se atopaban familiares de Luís Porteiro. Logo do discurso, na Facultade de Dereito asistiuse á colocación dun vítor realizado pola escultora Soledad Penalta.

Verbas d'un loitador

imaxe Luis PorteiroLuís Porteiro Garea (Lugo, 1889 – Frades, 1918) mantivo unha decidida postura a prol da presenza da lingua galega na universidade e na vida pública e política, como parte dos seus posicionamentos progresistas no político, social e cultural e como reflexo da modernidade das Irmandades.

Licenciouse en Dereito na Universidade de Santiago de Compostela en 1911 con Santiago Carro, Fernández Mato, Xaime Quintanilla, José Fuciños e o mesmo Castelao, e alentados por Salvador Cabeza de León e Armando Cotarelo pulan polo emprego do galego na universidade. Desde a asociación estudantil "Joven Galicia" mobilízanse pola constitución da Biblioteca América á que se negaba a reitoría, reclaman a cátedra de Lingua e Literatura Galaico Portuguesa que se pretendía instaurar en Madrid e demandan unha facultade de letras e ciencias.

En 1911 comeza a publicar na Gazeta de Galicia na sección «Del ambiente»  e outras colaboracións con temas universitarios e de actualidade, sempre desde posturas progresistas na defensa dunha educación universal e aliñado coas posturas feministas da época, coa redución da xornada laboral, coas ideas sociais de J. Costa ou coa reivindicación da identidade galega.

Na revista Suevia publica en 1913 "Resurgimiento Gallego", un manifesto anticaciquil e agrarista no que pon exemplos da súa curta experiencia como secretario do Concello de Arzúa. De 1912 a 1913 reside en Madrid preparando a tese de doutoramento que presenta a finais de ano na Universidade Central co título El sistema parlamentario y sus relaciones con el caciquismo.

En Madrid publica no xornal lerrouxista El Radical na sección «Galicia», na que o caciquismo foi o tema recorrente e onde fixo un achegamento á singularidade dos problemas do campo galego. Vincúlase ao grupo intelectual máis galeguista en Madrid con Rodrigo Sanz e Aurelio Ribalta cos cales, posteriormente, colabora na revista Estudios Gallegos.

En 1915 comeza o seu labor docente como profesor de Dereito Civil na Universidade de Santiago. Exerceu de secretario da Facultade e desenvolveu o posto de secretario xeral da Universidade. O 16 de setembro dese mesmo ano pronuncia a que foi a primeira  conferencia en galego na universidade, titulada A transformación do Dereito civil pola Gran Guerra, onde se centra no dereito público. En 1916 pronuncia en Vigo outra conferencia sobre Influencia de la Guerra en el derecho público y privado, que versa máis sobre o dereito privado e na que debulla moitos dos seus posicionamentos sobre o feito diferencial de Galicia.

En 1915 preséntase a concelleiro de Santiago de Compostela polos agraristas e resulta nomeado en decembro ao non haber candidatos suficientes, cargo que exerce ata o seu pasamento.

Ademais do seu labor como docente na universidade, abre un despacho de avogado en Santiago desde onde defende os afectados polos incidentes de Nebra (Mártires de Nebra) ou na folga do 17 aos obreiros de Santiago, polos que tamén foi encadeado.

O 18 de maio de 1916 constitúese a primeira Irmandade da Fala na Coruña; a segunda foi a de Santiago de Compostela días despois, nun acto no que Porteiro dá o discurso inaugural. Foi un dos artífices da celebración da Asamblea das Irmandades que se desenvolveu en Lugo en novembro de 1918. Moitos dos seus posicionamentos quedaron reflectidos no Manifesto, e mesmo se recollen nunha carta enviada a Peña Novo antes de morrer, pero el non chegou a defendelos. Finou por mor da gripe o 27 de outubro dese mesmo ano.

Colaborou no semanario A Nosa Terra desde a sección «Verbas d’un loitador» na que reflicte os seus posicionamentos políticos. Tal é precisamente o título que os organizadores escolleron para a exposción de homenaxe.

 

Luns, 31 de outubro de 2016